Kompenijster show’s

Kompenijster show’s

foto’s 2018 tentoonstelling 

 

 

 

 

 

Kompenijstershow 2016

 

We kijken terug op een geweldige show met geweldige dieren,

met vele prijswinnaars.

Kampioen werd combi Jongstra met hun Nederlandse hangoor dwerg in de kleur midden blauw mater. 

Bij de kriel hoenders werd jeugd lid Ryan Wouda kampioen met zijn Drentse kriel.

Bij grote hoenders werd S. Luchtenveld kampioen met zwarte Rijnlander.

Bij de siervogels werd jeugd Jesse Poepjes kampioen met Japans kwartel wild kleur.

Bij de duiven werd T Blauw kampioen met Italiaanse meeuw kleur ijskleurig zwart geband kampioen.

Bij de jeugd werd Rixt Jongstra kampioen met haar zwarte Nederlandse hangoor dwerg.  

Namens  het bestuur willen wij iedereen feliciteren met de overwinning.

De show was een enorm succes met vele bezoekers en fokkers die de show kwamen bewonderen.

Het aantal jeugd inzenders werd dit jaar ook meer maar liefst 12 jeugd inzenders.

In totaal zaten er 403 dieren,

43 meer als in 2015 het bestuur en de keurmeesters hebben enorm hun best gedaan.

En de Club fotograaf Jacqueline Strijk bedankt voor het maken van de prachtige foto’s.

Ook alle vrijwilligers willen we bedanken voor hun tijd zonder hun was het niet gelukt

om zo’n verzorgde show neer te zetten en te onderhouden.

Iedere dag werden de dieren gevoerd en voorzien van vers drinkwater.

Ook de club Noordwolde die hun clubshow onder brachten bij ons willen we bedanken

voor hun vertrouwen in ons.

En ook de district show van de Nederlandse hangoor dwergen club werd bij ons ondergebracht ook het bestuur van Nederlandse hangoor dwergen club bedankt voor het onder brengen van jullie district show.

Ook de Komenij bedankt dat we ook dit jaar weer gebruik konden maken van de prachtige hal.

En de verzorgsters van de bar willen we bedanken voor hun inzet.

Verder alle inzenders bedankt voor het vertrouwen dat u in ons heeft om uw dieren ons die show dagen toe te vertrouwen,

en we hopen dan ook dat we iedereen in 2017 ook van harte welkom mogen gaan heten op onze show.

Met vriendelijke groet  

Maairinus Oosterbos Voorzitter 

 

 

verhaal uit de krant

Konijnen bij de rûs

De konijnen waren afgelopen weekend in de meerderheid tijdens de 62ste open show van kleidierfokvereniging PKV Jubbega. Met dank aan de districtsshow van de Nederlandse Hangoor Dwergen club die uitweek naar jubbega, waren er maar liefst 236 konijnen. Naast 97 hoenders en 70 duiven.

Het is in De Kompenije een open show. Dat houdt in dat dieren uit het hele land mee mogen doen. Voorwaarde is wel dat hun eigenaren lid zijn van een vereniging en dat de dieren geënt zijn tegen het beruchte RHD2-virus. Over dit virus onder konijnen wil voorzitter Maairinus Oosterbos meteen graag een misverstand uit de weg ruimen. “Yn Fryslân is der mar ien gefal bekend en dat wie ek nochris net erkend dus offisjeel ha we it firus hjir net hân.” Het virus sloeg voor de zomer toe op diverse plekken in Nederland en zorgde voor veel consternatie in ‘konijnenland’.

Sinds 5 augustus is er een entplicht tegen het RHD2-virus van kracht. Dat was al langer verplicht bij hoenders maar nog niet voor konijnen. “Yn maaie ha wy al foarsteld om te intsjen”, zegt Johannes Hunneman, secretaris/penningmeester van PKV. “Wy ha it der doe oer hân mei ús leden en besletten om it intsjen sels te regeljen.” Ruim 250 dieren werden ingeënt.

Amy
Vanuit een witte wollige vacht kijken twee roze oogjes ons aan. Een Pool roodoog vertelt het kaartje. Het is konijn Amy van jeugdlid Amy Buitenkamp (8). “Ik heb hier veertien konijnen”, vertelt ze trots. Pake Hendrik Stoelwinder doet het kooitje open en legt het kleine konijntje in de armen van Amy. “Net te bot aaie oars falt er yn sliep.” Amy heeft al drie jaar konijnen. “Ik heb er 24. Die staan allemaal bij pake. Elke dag als ik uit school kom, ga ik ze zelf voeren en water geven.” Vijf jaar was ze toen ze haar eerste konijn kreeg. “Dat was de moeder van deze.”

Liggend in het stro bekijkt een enorme Vlaamse reus vanuit haar kooi de drukte in de tentoonstellingshal van De Kompenije. Een Meissner hangoor knabbelt aan een groen blaadje, een Franse hangoor draaft rondjes. Even verderop een rij Belgische hazen. “Deze bijt”, staat op een briefje bij een van de ranke bruine konijnen. Geen cijfertjes op het juryrapport, wel de opmerking “dier niet te hanteren!”. Naar het schijnt beet het konijn twee forse gaten in de juryhanden.

Predikaat
De Kompenijster vereniging telt 65 leden waaronder 6 jeugdleden. Ze fokken konijnen, hoenders en sierduiven. En wat is er dan mooier om de resultaten te laten zien op een tentoonstelling? Oosterbos: “Fokkers fine it fansels ek moai om te witten hokker predikaat se krijge.” Dit jaar kreeg de Jubbegaaster show een mooie extraatje: de districtsshow van de Nederlandse Hangoor Dwergen club. “Dy soe holden wurde op de Waterpoortshow yn Snits. Mar dat gebou stiet op ynstoarten en dêrom komme se hjir.”

Voor Amy kan de show niet meer stuk. Met haar schattig witte konijntje won ze een tweede prijs. Een prachtige oorkonde en een beker. “Joepie!”